×

Przekazaliśmy 10 000

Maseczek KN95 FFP2

Centrum
Zdrowia Dziecka

Centralnego Szpitala
Klinicznego MSWiA

oraz pakiety ochrony osobistej DO

Przekazaliśmy

Logo Recordati